Finishpraat: Geweldige ontmoeting met Franco Uncini (2024)

Finishpraat: Geweldige ontmoeting met Franco Uncini (1)

De wekelijkse rubriek Finishpraat speelt in op actualiteit, combineert verleden met heden en haalt oude herinneringen op; kortom een verhaal voor de echte motorsportfan. In deze editie gaat over de sympathieke Franco Uncini die als coureur, maar zeker in zijn rol als FIM Grand Prix Safety Officer veel voor de sport heeft betekent.

Franco Uncini is in motorsportland wereldberoemd geworden door zijn crash tijdens de 500cc race in 1983 op het TT Circuit Assen. Minder bekend is dat Uncini op dat moment regerend wereldkampioen was, maar daar over later meer. Het ging in 1983 mis in de tweede ronde bij het uitkomen van de Bedeldijk, een bocht die in het huidige TT Circuit Assen niet meer voorkomt. Uncini kwam met een highsider ten val en kwam op het asfalt terecht. Er was op dat moment nog niet zo veel aan de hand. Echter toen de Italiaan van de baan wilde rennen werd hij bij zijn hoofd geraakt door Wayne Gardner, die zelf ook ten val kwam en in de sloot belandde. Bij deze gigantische klap vloog Uncini’s helm af en bleef vervolgens roerloos aan de zijkant van de baan liggen. In deze tijd zou de race onmiddellijk worden stilgelegd. In 1983 werd er door geracet terwijl Uncini in levensbedreigende situatie in de ambulance werd gelegd. Wonder boven wonder geneest Uncini na een lange revalidatieperiode. In 1984 en 1985 stapt hij zelfs nog weer op de motor in het 500cc wereldkampioenschap. Echter zou Uncini nooit meer in de buurt van zijn oude niveau komen.

In 2019 ben ik namens Moto73 en SportTravel bij de Grand Prix in Jerez. Voor het Moto73 TT-nummer mag ik diverse verhalen maken waaronder met Franco Uncini. Ik vind dat geweldig, omdat ik een groot liefhebber van de geschiedenis van de motorsport ben en het mij geweldig lijkt om Uncini te interviewen. Henk Keulemans regelt de afspraak. Aangezien Henk al ruim vijftig jaar meeloopt in de Grand Prix wereld kent hij iedereen en iedereen kent Henk. Het idee is om een verhaal met Uncini te maken over de crash in Assen, maar ook over zijn racecarrière en zijn rol als FIM Grand Prix Safety Officer. Bij de eerste kennismaking ben ik gelijk verrast over het enthousiasme en de spontane houding van Uncini. Samen met Henk zit hij wat te grappen en daarna begint het interview. Ondanks dat Uncini waarschijnlijk al 500x – zo niet vaker – het verhaal over zijn crash in Assen heeft verteld, deed hij dat ook deze keer zonder enige ergernis. Sterker nog hij pakt zelfs pen en papier om de situatie van het incident te schetsen en vertelt hoe hij dat zelf ervaren heeft. Verder praten we over Uncini’s carrière eind jaren 70 en begin jaren 80. In 1979 kwam Uncini naar de 500cc en werd hij de beste nieuwkomer. Ook racete Uncini regelmatig op de Nederlandse stratencircuits zoals in Hengelo en Raalte. 1982 was het jaar van Uncini. De Italiaan kreeg een prachtige blauwe fabrieks Suzuki (zie foto) van Roberto Gallina tot zijn beschikking. Teammanager Gallina was een jaar eerder wereldkampioen geworden met Marco Lucchinelli. Uncini was zeker geen favoriet voor de wereldtitel, dat waren Kenny Roberts, Randy Mamola en Barry Sheene. Later zou een 20-jarige Amerikaan – Freddie Spencer – zich ook mengen in de strijd vooraan. Het begon allemaal op de Salzburgring in Oostenrijk, de tweede race van het seizoen die Uncini verrassend wist te winnen. Uncini zou dat jaar nog vier keer winnen waaronder de TT Assen, een race die ook zomaar door Jack Middelburg gewonnen had kunnen worden. Het ging voor de wereldtitel tussen Uncini en drievoudig kampioen Roberts. Toen Roberts in Silverstone crashte en geblesseerde raakte, was het gedaan. Uncini werd 500cc wereldkampioen. Na Uncini zouden alleen Valentino Rossi en nu Pecco Bagnaia namens Italië nog een wereldtitel in de koningsklasse scoren.

Finishpraat: Geweldige ontmoeting met Franco Uncini (2)

Terug naar het interview in Jerez. Terwijl wij zitten te kletsen over zijn carrière valt Uncini iets op. Veel vragen kan je natuurlijk vooraf opzoeken, maar het valt hem op dat ik ook parate kennis heb over die periode. Ineens vraagt Uncini aan mij: wanneer ben je eigenlijk geboren? 1986, antwoord ik. Uncini schiet in de lach; je was toen nog geen eens geboren, hoe weet je dit dan allemaal? Ik geef aan dat ik de motorsportgeschiedenis fantastisch vind en dat ik als klein jongetje videobanden en magazines uit die periode ontelbaar keer heb bekeken. Het gesprek wordt door dit momentje alleen maar mooier. Even later komt Freddie Spencer voorbij lopen, die in 1983 de 500cc wereldtitel van Uncini overnam. Spencer – die tegenwoordig een rol heeft bij de stewards – wordt aangesproken Uncini: ‘”He Freddie, deze kerel weet alles van vroeger, we zitten te kletsen over begin jaren 80.” Spencer komt er even bij zitten en uiteraard kent hij ook Henk persoonlijk. Ik vraag Henk of hij dit unieke onderonsje met twee MotoGP Legends wil vastleggen. (zie foto). Spencer – drievoudig wereldkampioen – praat met respect over Uncini. Niet alleen als coureur, maar ook over zijn rol in de veiligheidscommissie.

Finishpraat: Geweldige ontmoeting met Franco Uncini (3)

Want Uncini’s carrière na zijn actieve loopbaan is even indrukwekkend. In het tweede deel van de jaren 80 wordt hij door rijders gevraagd om hen te vertegenwoordigen op het gebied van veiligheid. In 1993 wordt deze rol officieel als hij de veiligheidsafgevaardigde van de rijders wordt namens de IRTA, de belangenorganisatie van rijders en teams in de Grand Prix. In 2013 komt Uncini bij de FIM in de rol van FIM Grand Prix Safety Officer. De laatste jaren was hij actief samen met Loris Capirossi. Aan het einde van het seizoen 2022 kondigde de 67-jarige Italiaan zijn afscheid aan. Uncini was 10 jaar FIM Grand Prix Safety Officer en ruim 35 jaar actief in een rol om de veiligheid voor de coureurs op de circuits te verbeteren. Wanneer je kijkt naar het verschil tussen toen (jaren 80) en nu, dan is er ook mega veel ten goede verandert. Natuurlijk kan het altijd nog beter, maar Uncini heeft in zijn lange carrière veel goed werk verricht om de veiligheid van “onze” sport te verbeteren. Ik wens Franco Uncini een heel fijn pensioen, één die hij dik en dik heeft verdiend!

Tot volgende week,
Asse Klein

Racesport.nl Supporter


Bent u een trouwe bezoeker van deze website, wilt u het werk van het Racesport.nl redactieteam mede ondersteunen en daarnaast ook nog eens regelmatig kans maken op fantastische prijzen?

Word dan nu Racesport.nl supporter. Meer info: www.racesport.nl/supporter

Finishpraat: Geweldige ontmoeting met Franco Uncini (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5774

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.